EU48686 HEALTHY FOOD

Rakendusuuring: Biotechnologically enriched health promoting microbial and 
nutritional additives

- alamprojekti teostamise periood: 01.07.2015-31.12.2022
- toetuse summa: 35 472 EUR
- alamprojekti lühikirjeldus:
Piima tootmise edukus sõltub suuresti uuendnoorkarja kasvatamise edukusest. Alates antibiootikumide kasutamise keelustamisest EL-s profülaktilistel eesmärkidel on hakatud selgitama probiootikumide kasutamise võimalusi patogeense mikrofloora allasurumiseks vasikate seedetraktis.
Alamprojekt on keskendunud leidmaks biotehnoloogilisi lahendusi vastsündinud vasikate mikrobioota tasakaalustamiseks.
- alamprojekti eesmärk ja tulemus:
Alamprojekti üheks eesmärgiks on töötada välja innovaatiline, biotehnoloogiliselt disainitud teaduspõhine zootehniline lisand vastsündinud vasikate mikrobioota tasakaalustamiseks.
Alamprojekti tulemuseks on kontseptsioon ja oskusteave biotehnoloogiliste võtete abil loomasööda rikastamiseks looduslike metabiootikute ja / või tervist toetavate bakteritega ning põhjalikult iseloomustatud piimahappebakterite tüved.
- fondi nimetuse, millest toetatakse: EL Regionaalarengu Fond
- projekt on toetatav: Tehnoloogia Arenduskeskuste meetmest.